مجری یاب

مهندس مجری

 • افزودن به علاقه‌مندی 616 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 68 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 60 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 125 بازدید تماس بگیرید

  ثبت مجری پایه سه

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 144 بازدید 35,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 131 بازدید 13,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 129 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 118 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 84 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 91 بازدید تماس بگیرید

  شرکت اوج بنای زاگرس

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 290 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 93 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 270 بازدید تماس بگیرید
 • مهندس مجری
  اجرای ساختمان توسط مهندس مجری شاید از دیدگاه افراد زیادی، یک مبحث جدید است. اما باید گفت که استفاده از خدمات مهندس مجری صاحب صلاحیت از دیرباز در قوانین جاری در حوزه ساخت‌ و ساز شهری مطرح بوده. اما عدم آمادگی پیش‌زمینه‌ آن تا امروز کمتر به آن پرداخته و اجرایی گشته است. مطابق با ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی، مهندس مجری ذیصلاح ساختمان شخصی است حقیقی یا حقوقی (شرکت مجری) که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) در زمینه اجرای ساختمان بوده. و در قالب یک قرارداد همسان با مالک ساختمان به عنوان سازنده تمامی عملیات اجرایی ساختمان را عهده دار می باشد. مهندسان مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان از وظایف مهندس مجری ساختمان می باشند. صاحب کار یا صاحب کاران باید بدانند رعایت قوانین بکارگیری مجری ذی‌صلاح اجباری است، برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. ازاینرو با ثبت آگهی نیازمندی مهندس در برنامه مجری یاب کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته میشود بیمه تضمینی نمایند.