مجری یاب
محاسبات-سرانگشتی

ارزیابی سرانگشتی وزن آهن آلات سازه و مصالح مصرفی ساختمان

محاسبه سرانگشتی و سریع وزن آهن آلات ساختمانی در سازه های با اسکلت فولادی یا سازه بتنی. و محاسبه سرانگشتی میزان مصالح لازم برای کارگاه ساختمانی اسکلت فلزی: الف – وزن آهن آلات مصرفی در سازه های با اسکلت فولادی با مهاربندی هم مرکز بدون وزن آرماتور سقف ۴۵ -۷۰ کیلوگرم بر مترمربع ب – […]