مجری یاب
مسئولیت سرپرست کارگاه

مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی

محکومیت سرپرست کارگاه – عدم رعایت مسائل ایمنی در کارگاه و اقرار اشتباه در دادسرا در سال 1391 مهندس عمرانی که پروانه اشتغال مهندسی هم نداشت در یک روزنامه، آگهی استخدامی مشاهده می کند که در آن ذکر شده بود «به یک مهندس عمران برای سرپرستی کارگاه ساختمانی در شمال تهران نیازمندیم» . بنابراین مهندس […]