مجری یاب
بازخوانی یک پرونده در خصوص صدور دستور کار رئیس کارگاه به پیمانکاران جزء

صدور دستور کار رئیس کارگاه به پیمانکاران جزء

بازخوانی یک پرونده در خصوص صدور دستور کار رئیس کارگاه به پیمانکاران جزء حادثه مربوط به سال ۱۳۹۰ دریک کارگاه ساختمانی با اسکلت فلزی و با کارفرمای دولتی و مربوط به نظام فنی و اجرایی، در محدوده میدان ونک می باشد ؛ و مهندس مشاور هم به عنوان نماینده کارفرما و نظارت مقیم درکارگاه حضور […]