مجری یاب
سامانه پاتمک

صدور پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی در درگاه ملی مجوزها

ایجاد سامانه الکترونیکی صدور پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی در درگاه ملی مجوزها بنابر اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بستر سامانه سپامک جهت صدور پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir آماده بهره برداری می باشد. لذا متقاضیان صدور پروانه لازم است از طریق این درگاه اقدام به ثبت […]