مجری یاب

مهندس نقشه برداری

آگهی پیدا نشد

مهندس نقشه برداری
در صورتی که برای انجام پروژه های نقشه برداری ساختمان خود در همه استان ها نیاز به مهندس نقشه بردار با پروانه و مهر نظام مهندسی ساختمان دارید میتوانید در مجری یاب مهندسین نقشه بردار را جستجو نمایید. با توجه به قیمت زمین و همچنین امکان تجاوز ملک های مجاور در ملک مورد نظر و همچنین ملکهای چند ضلعی ،کنترل عدم تطابق مساحت وضع موجود ملک با سند بر عهده مهندس نقشه بردار سازمان نظام مهندسی می باشد.