مجری یاب

مهندس مجری

 • افزودن به علاقه‌مندی 934 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 12 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 64 بازدید تماس بگیرید

  شرکت مجری حقوقی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 46 بازدید 120,000,000 تومان

  شرکت مجری ساختمان

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 60 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 65 بازدید تماس بگیرید

  مجری پایه سه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19 بازدید 220,000 تومان

  مجری پایه یک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 35 بازدید 200,000,000 تومان

  مجری حقیقی پایه۲

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 74 بازدید تماس بگیرید

  مجری حقیقی پایه3

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید تماس بگیرید

  مجری ذیصلاح

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 90 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 60 بازدید تماس بگیرید

  مجری ساختمان

  2 ماه قبل
 • مهندس مجری
  اجرای ساختمان توسط مهندس مجری شاید از دیدگاه افراد زیادی، یک مبحث جدید است. اما باید گفت که استفاده از خدمات مهندس مجری صاحب صلاحیت از دیرباز در قوانین جاری در حوزه ساخت‌ و ساز شهری مطرح بوده. اما عدم آمادگی پیش‌زمینه‌ آن تا امروز کمتر به آن پرداخته و اجرایی گشته است. مطابق با ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی، مهندس مجری ذیصلاح ساختمان شخصی است حقیقی یا حقوقی (شرکت مجری) که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) در زمینه اجرای ساختمان بوده. و در قالب یک قرارداد همسان با مالک ساختمان به عنوان سازنده تمامی عملیات اجرایی ساختمان را عهده دار می باشد. مهندسان مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان از وظایف مهندس مجری ساختمان می باشند. صاحب کار یا صاحب کاران باید بدانند رعایت قوانین بکارگیری مجری ذی‌صلاح اجباری است، برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند. ازاینرو با ثبت آگهی نیازمندی مهندس در برنامه مجری یاب کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته میشود بیمه تضمینی نمایند.