مجری یاب

نظارت بر‌ساختمان

خرید بتن، نمونه گیری و بتن ریزی در ساختمان

نمونه گیری و آزمون بتن در ساختمان

هدف از تدوین مقاله اجرا، نظارت، نمونه‌گیری و آزمون بتن در ساختمان، ارائه یک روش واحد برای کنترل و انطباق فعالیت های مرتبط با عملیات بتن ریزی ساختمان اعم از خریدبتن، بارگیری، حمل، و مخصوصا نمونه گیری و آزمایش های مربوطه (برای بتن و میلگرد) با ضوابط مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی است. واژه […]

حدود صلاحیت قانونی مهندس نقشه بردار درنظام مهندسی ساختمان

حدود صلاحیت و شرح وظایف مهندسان نقشه برداری

بر اساس جدول ۱۷ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان حدود صلاحیت مهندسان نقشه برداری در امور ساختمان سازی به شرح زیر است: ١. تعیین موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی و یا سایر نقشه های مورد درخواست ۲. مشخص کردن (پیاده کردن محل دقیق ملک بر روی زمین). ٣. تعیین مساحت املاک و تعیین ابعاد […]

نظارت بر‌ساختمان
از طریق مجموعه مقالات آموزشی نظارت بر‌ساختمان قصد داریم وظایف و مسئولیت هایی که یک مهندس ناظر ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی دارد. اعم از نظارت بر اجرای درست سازه، نحوه برخورد با افراد مختلف در پروژه، مسائل حقوق مهندسی، شیوه نامه نگاری با افراد مختلف و … را بررسی کنیم. هدف از نظارت بر‌ساختمان هدفمند نمودن و نظام مند سازی رویه های ساخت ساز در احداث ساختمان ها می باشد. نظارت بر اجرای ساختمان به منزله مدیریت مراحل ساخت و ساز ساختمان در تمامی مراحل از مرحله خاکبرداری تا مرحله اسکان در ساختمان می باشد. افزایش ایمنی و کنترل کیفی انواع پروژه های عمرانی بر عهده مهندس ناظر پروژه است. از آنجا که در حرفه نظارت ساختمان، پیچیدگی های فنی حقوقی بسیاری وجود دارد، بی تردید برای مهندسانی که با خطرات موضوع آشنایی ندارند، مهندسان جوانی که به یکباره و پس از دریافت پروانه اشتغال وارد این حرفه می شوند ممکن است تبعات نامناسبی داشته باشد. لذا با افزایش سطح آگاهی مهندسان و کسب تجربه فنی لازم قبل از قبول مسئولیت مهم و سنگین نظارت، می توان راهی پیدا کرد تا علاوه بر ارتقای کیفیت فنی ساختمان، از فشار و تنگنا‌های قانونی و عرفی آنان بکاهیم تا با مصونیت بیشتر و اطمینان خاطر به ارائه خدمات مهندسی بپردازند.