مجری یاب

اطلاعیه‌ها

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و یا تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت

روال قانونی بیمه تضمین کیفیت(عیوب اساسی و پنهان ساختمان) موضوع بند 7-1-15 فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: جهت تحقق بیمه واقعی تضمین کیفیت بایستی قبل از شروع عملیات ساختمانی نسبت به بیمه نمودن ساختمان با قیمت هزینه ساخت واقعی اقدام گردد تا کارشناسان رسمی شرکت های بیمه‌گر […]

سامانه پاتمک

صدور پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی در درگاه ملی مجوزها

ایجاد سامانه الکترونیکی صدور پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی در درگاه ملی مجوزها بنابر اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بستر سامانه سپامک جهت صدور پروانه اشتغال به کار از طریق درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir آماده بهره برداری می باشد. لذا متقاضیان صدور پروانه لازم است از طریق این درگاه اقدام به ثبت […]

هزینه صدور تمدید وارتقا پروانه اشتغال نظام مهندسی

تعرفه های مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه

مکاتبه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه در خصوص تعرفه های مربوط به صدور ، تمدید و ارتقا پروانه پایه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بدین وسیله به استحضار می رساند که پیرو نامه های شماره 90900/400 مورخ 1400/07/25 و شماره 101322/400 مورخ 1400/08/12 در راستای اجرای ردیف […]

اطلاعیه‌ها
اخبار و اطلاعيه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ویژه مهندسین ناظر ، طراح و مجری