مجری یاب

یادداشت مهندس

ساختمان متروپل

تخریب متروپل

فروریختن ساختمان متروپل حادثه‌ای بود که ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان رخ داد. در پی وقوع این حادثه، بخشی از برج شماره ۲ متروپل فروریخت. این حادثه ۴۳ فوتی و ۳۷ نفر مصدوم داشته‌است. عملیات آواربرداری متروپل به پایان رسیده‌است. تراژدی دردناک سقوط متروپل آبادان به جامعه مهندسی و مسئولین مرتبط با بخش مسکن […]

یادداشت مهندسی تعرفه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان

شیوه تعرفه گذاری خدمات مهندسی

امروزه مهندسین حوزه صنعت ساختمان‌سازی در راستای ارائه خدمات مهندسی اعم از طراحی، نظارت و اجرا، نگران از شیوه تعرفه‌گذاری انجام‌ شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و اعتراض دارند به این شیوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی. نحوه محاسبه تعرفه ابلاغی درصدی از هزینه ساخت است، در حالی […]

یادداشت مهندس
مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی می توانند از قدرت خلاقیت ابتکار خود بهره ببرند, مسایل مختلف را حل کنند. رفاه و آسایش بیشتری را برای خود و مردم فراهم سازند, ولی برخورداری از اخلاق مهندسی است که باعث می شود مهندسان, ناظر فعالیتهای خویش و در نهایت حافظ منافع جامعه انسانی و سلامت محیط زیست باشند.