مجری یاب

فرم مهندسی

نمونه برداری و انجام آزمایش بتن

نمونه برداری و انجام آزمایش بتن

فرم درخواست مهندس مجری ذیصلاح ساختمان جهت نمونه برداری و انجام آزمایش بتن از شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی آزمایشگاه بتن برای کنترل بتن استفاده می گردد. و معمولا از هر روز یک سری نمونه می گیرند، هر لایه را بین 15 تا 25 ضربه می کوبند. روز بعد آن را باز می کنند و […]

قرارداد ها | سازمان نظام مهندسی ساختمان

قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

با عنایت به بند 6-1 قرارداد همسان فی مابین مهندس و مالک و بند های 2-5-5 و 1-3-16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حق الزحمه ناظر می‌بایستی توسط مالک در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز گردد و مالک نباید هیچ مبلغی را بصورت مستقیم به مهندس ناظر پرداخت نماید. بنابراین تمدید قرارداد نیز مشمول بند فوق بوده و […]

دستورکار کارگاهی و صورتجلسه در نظام فنی اجرایی

نمونه دستورکار و صورتجلسه در نظام فنی اجرایی

یک نمونه فرمت صورتجلسه و دستور کار قابل استفاده در پروژه های پیمانکاری در نظام فنی واجرایی کشور را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید. دانلود با فرمت word راهنمای دانلود: بر روی دکمه دریافت لینک دانلود (قرمز رنگ) کلیک کنید در صفحه نمایش داده شده به شما.

فرم مهندسی
فرم های مورد نیاز برای نظارت ساختمان توسط مهندسین ناظر و قرارداد مهندس مجری ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی، فرم‌ معرفی مهندس سرپرست کارگاه شرکت مجری ذیصلاح ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان، درخواست فسخ قرارداد اجرا، گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای ساختمان، فرم های ایمنی (HSE) · فرم گزارش حادثه و شبه حادثه · شرح وظایف مسئول ایمنی پروژه · تحویل تجهیزات حفاظت فردی، تمدید و ارتقا پروانه اشتغال، آزاد سازی ظرفیت مهندس و سایر فرم‌های مهندسی مورد نیاز.