مجری یاب
مجری یاب
هزینه صدور تمدید وارتقا پروانه اشتغال نظام مهندسی

تعرفه های مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه

مکاتبه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه در خصوص تعرفه های مربوط به صدور ، تمدید و ارتقا پروانه پایه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

بدین وسیله به استحضار می رساند که پیرو نامه های شماره 90900/400 مورخ 1400/07/25 و شماره 101322/400 مورخ 1400/08/12 در راستای اجرای ردیف درآمدی شماره 140120 قانون بودجه 1401 با عنوان درآمد حاصل از فروش سایر خدمات مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه های اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی تعرفه های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب مبالغ 2.500.000 و 10.000.000 ریال تعرفه تعیین گردیده است که می‌‌ بایست به حساب خزانه واریز گردد.

 

تعرفه صدور پروانه مهندسین طراح ناظر مجری
تعرفه صدور پروانه یا تمدید پروانه مهندسین حقیقی و حقوقی
مکاتبه معاون مسکن و ساختمان
تعرفه های مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید