مجری یاب

تخریب متروپل

یادداشت مهندس

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ 560 بازدید
مجری یاب
ساختمان متروپل

تخریب متروپل

فروریختن ساختمان متروپل حادثه‌ای بود که ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ در خیابان امیرکبیر (امیری) واقع در مرکز آبادان رخ داد. در پی وقوع این حادثه، بخشی از برج شماره ۲ متروپل فروریخت. این حادثه ۴۳ فوتی و ۳۷ نفر مصدوم داشته‌است. عملیات آواربرداری متروپل به پایان رسیده‌است.

تراژدی دردناک سقوط متروپل آبادان به جامعه مهندسی و مسئولین مرتبط با بخش مسکن درسهای بسیار زیادی آموخت که بخش کوچکی از آن خدمت بزرگواران بازگو می‌شود.

1-سقوط متروپول آبادان باید به سقوط احداث ساختمان بدون مجری وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در کل استان بیانجامد.

2-سقوط ساختمان متروپول باید سقوط برخی از انبوه سازان‌ باشد که بدون مدرک و دانش در جامعه مهندسی استان فقط برای سود مالی به کسب سرمایه و منفعت مالی مشغول ولی به کیفیت اجرا اهمیتی نمی‌دهند،بیانجامد .

3-سقوط برج متروپول باید سقوط خوشبینی به اینکه دانش مهندسی هم می‌تواندخطا و اشتباه در موارد مهم و اصلی داشته باشد و امکان اینکه آزمایشات و بازدید میدانی خالی از اشکال نیست، بیانجامد.
4-سقوط پروژه متروپل آبادان باید سقوط مسببینی باشد که نظارت عالیه خود را برای جلوگیری از وقوع این تراژدی درنظر نگرفته و باعث این فاجعه دردناک شدند و آزادانه در جامعه بدون درد و رنج به ایجاد و تکرار چنین فجایعی مشغول هستند بیانجامد.

5-سقوط متروپول باید به سقوط تفکر و نگاهی که با زور و تزویر وجود مجری ذیصلاح را برای صنعت ساختمان یک هزینه اضافه میدانند منتهی شود.

6-فاجعه متروپول به ما آموخت که اگر جامعه انبوه ساز بخواهد قوانین( سازمان نظام مهندسی را دور بزند عواقب بسیار وحشتناک از جهت اقتصادی و جانی برای جامعه دردمند خواهد داشت.

7-فاجعه متروپل آبادان به مهندسان مجری و ناظران ما آموخت که حادثه در کمین آنهاست ،باید مقررات ملی ساختمان و دانش مهندسی را در نظارت و اجرا و طراحی بطور کامل رعایت نمایند‌ و نظریه منفعت طلبان را از دانش مهندسی تمیز نمایند.

8- فروریختن ساختمان متروپل به ما آموخت که قتل تنها با سلاح گرم و سرد صورت نمی‌پذیرد،بلکه قتل می‌تواند با دور زدن قوانین و ضوابط سازمان نظام مهندسی هم صورت پذیرد.

9-فاجعه فروریزش ساختمان به ناظرین و مجریان آموخت که مستند سازی گزارشهای مرحله ای و نامه ها اولویت اول یک مهندس با تجربه و کاردان است.

10-فاجعه فروریختن ساختمان به ما آموخت لزوم بررسی سقف های وافل و اینتل دک و غیره از جهت طراحی و اجرا باید مضاعف تر و بیشتر از سقف‌های سنتی باشد چون دانش طراحی و اجرای این مدل سقفها در جامعه ما جدید هست.

11- ریزش ساختمان متروپل باید برای مهندسین درس پایداری در مقابل افرادی که میخواهند با اعمال فشار بستر و زیر ساخت مقررات ملی ساختمان را زیر سوال برده و بخاطر منفعت دانش مهندسی را کم و یا نادیده بگیرند، باشد.

12-فاجعه ریزش برج‌های دوقلوی «متروپل» در خیابان امیرکبیر آبادان به ما آموخت که تمام ساختمان‌ها از گروه الف تا د باید از فیلتر بررسی سازمان نظام مهندسی و نظارت مضاعف سازمان گذشته و سایر مراجع نیز وظایف کنترلی خود را در این مورد انجام دهند.

13-فاجعه متروپول به ما آموخت که حق مالک برای انتخاب مجری در مقررات ملی ساختمان ،ضربه ای سنگین به حقوق مصرف کنندگان بوده فلذا این قانون غلط و غیر انسانی باید ملغی و حق انتخاب مجری به سازمان نظام مهندسی محول شود.

امیدوارم بعد از این شاهد چنین فجایع دردناکی در جامعه فنی کشور چه توسط انبوه سازان و یا مهندسین نبوده و این تراژدی درسهای لازم را جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی با مستند سازی این واقعه به ما بیاموزد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید