مجری یاب
مجری یاب
قرارداد ها | سازمان نظام مهندسی ساختمان

قرارداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها

با عنایت به بند 6-1 قرارداد همسان فی مابین مهندس و مالک و بند های 2-5-5 و 1-3-16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حق الزحمه ناظر می‌بایستی توسط مالک در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واریز گردد و مالک نباید هیچ مبلغی را بصورت مستقیم به مهندس ناظر پرداخت نماید. بنابراین تمدید قرارداد نیز مشمول بند فوق بوده و لازم است که حق الزحمه مربوطه در وجه سازمان پرداخت گردد.

طراحی:

جهت دریافت فایل قرارداد طراحی اینجا کلیک نمایید.

اجرا:

جهت دریافت قرارداد مجری ذیصلاح اینجا کلیک نمایید.

نظارت:

جهت دریافت قرارداد نظارت اینجا کلیک نمایید.

فرم های گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی

گروه الف و ب

گروه ج و د

 

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید